Blog

Để thuận tiện hơn trong việc cấu hình sử dụng AdLinkTo mà không muốn can thiệp đến giao diện hoặc mã nguồn của WordPress, nay AdLinkTo đã cho ra một Plugin hỗ trợ cho việc này, giúp các bạn dễ dàng cài đặt hệ thống rút gọn link vào website mình.

Published on: 6/12/18, 1:59 AM

Bắt đầu từ 00:00 ngày 10/06/2018, mới mỗi tài khoản sau khi kích hoạt tài khoản (qua bước verify code bằng email) thành công, tài khoản mới sẽ được tặng ngay 1$, số tiền này bạn hoàn toàn có thể rút ngay sau khi đạt ngưỡng thoanh toán (minpay)

Published on: 6/9/18, 11:13 AM