Privacy Policy

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chính sách bảo mật này cho biết các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất cứ ai ngoại trừ như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin phù hợp với chính sách này. Trừ trường hợp quy định tại Chính sách riêng tư này, các thuật ngữ được sử dụng trong chính sách bảo mật có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Chính sách này có ý nghĩa quan trọng; chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để đọc cẩn thận.
 
1. THÔNG TIN BỘ SƯU TẬP VÀ SỬ DỤNG

Trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân nào đó có thể được sử dụng để liên lạc hoặc nhận dạng bạn. Những thông tin mang tính chất có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số điện thoại, địa chỉ bưu điện, các thông tin khác (Thông tin cá nhân)

2. ĐĂNG NHẬP

Chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày tháng của chuyến thăm của bạn, thời gian dành cho các trang này và thống kê khác. (Nhập dữ liệu)

3. COOKIES

Cookies là các tập tin được tạo bởi website bạn đã truy cập để lưu trữ thông tin duyệt web. Cookie được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính. Cookies được sử dụng để duy trì thông tin trạng thái khi bạn vào các trang (pages) khác nhau trên một website hoặc ghé thăm lại website này tại một thời điểm khác. 
Chúng tôi sử dụng cookie; để thu thập thông tin. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của bạn để từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi một cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

4. CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty (bên thứ ba) và các cá nhân để tạo điều kiện cho dịch vụ của chúng tôi, để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, để thực hiện các dịch vụ liên quan đến dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích dịch vụ của chúng tôi được sử dụng như thế nào.
Các bên thứ ba có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn chỉ để thực hiện các nhiệm vụ thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

5. BẢO VỆ

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi và các bạn, hãy nhớ rằng không có phương pháp lan truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại chấp nhận được để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó.

6. LIÊN KẾT CÁC TRANG KHÁC

Dịch vụ của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác mà không phải là hoạt động của chúng tôi. Nếu bạn bấm vào một liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi khuyên bạn xem lại chính sách bảo mật của mỗi trang web bạn truy cập.
Chúng tôi không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ.

7. BẢO MẬT DÀNH CHO TRẺ NHỎ

Dịch vụ của chúng tôi không cung cấp và giải quyết cho bất cứ ai dưới 13 tuổi.
Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn nhận thức được rằng trẻ em của bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng một trẻ em dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng ta thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó từ các máy chủ của chúng tôi ngay lập tức.

8. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn những thay đổi bằng cách cập nhập bảo mật mới trên trang này.
Bạn nên xem lại chính sách bảo mật định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Thay đổi chính sách bảo mật này có hiệu lực khi được đăng trên trang này.

9. LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]