Plugin AdLinkTo dành cho wordpress

Xin chào các bạn,

Để thuận tiện hơn trong việc cấu hình sử dụng AdLinkTo mà không muốn can thiệp đến giao diện hoặc mã nguồn của WordPress, nay AdLinkTo đã cho ra một Plugin hỗ trợ cho việc này, giúp các bạn dễ dàng cài đặt hệ thống rút gọn link vào website mình.

Bạn tiến hành cài đặt Plugin bên mình cung cấp thông quá FTP hoặc upload File trực tiếp nên Web và tiến hành kích hoạt

AdLinkTo Plugin Wordpress

- Mục Token key: bạn nhập API key mà AdLinkTo đã cấp

- Mục Rút gọn theo tên miền: Rút gọn tất cả các đường dẫn, trừ những đường dẫn với tên miền được liệt kê 

- Mục Rút gọn hết ngoại trừ: Rút gọn tất cả các đường dẫn với các tên miền được liệt kê 

DownloadPlugin-AdLinkTo.zip

Published on: 6/12/18, 1:59 AM