Tặng ngay 1$ khi đăng ký tài khoản mới từ ngày 10/6/2018

AdLinkTo Nhan Ngay 1$

Để tạo điều kiện tốt hơn, dễ dàng hơn cho mọi người, chúng tôi bắt đầu áp dụng chương trình tặng ngay 1$ vào tài khoản chính ngay sau khi kích hoạt tài khoản thành công, cụ thể như sau :

Bắt đầu từ 00:00 ngày 10/06/2018, mới mỗi tài khoản sau khi kích hoạt tài khoản (qua bước verify code bằng email) thành công, tài khoản mới sẽ được tặng ngay 1$, số tiền này bạn hoàn toàn có thể rút ngay sau khi đạt ngưỡng thoanh toán (minpay)

Ngoài ra, AdLinkTo đã nâng cấp giá trị hoa hồng giới thiệu lên đến 10%

Dang ky nhan 1$

Published on: 6/9/18, 11:13 AM